EvoLAN

OBS! DU SER PÅ EIT TIDLEGARE ARRANGEMENT! INFORMASJONEN HER GJELDER IKKJE LENGER!

Takk for denne gong! Me hadde det kjekt, og det håper me at dåke også hadde!

Takk til alle frivillige, foreldrevakter, sponsorar og støttespillere!

Takk til Finnås Kraftlag for lynraskt internett, Bømlo vidaregåande skule for å leige oss eit perfekt lokale, Bømlo kulturhus for å sponse premier, og Løp for Livet for å drive kiosk!

Har du gløymt eller mista noko? Ta kontakt, kanskje me kan hjelpe deg.

Neste EvoLAN

Det krever mykje for å arrangere slike lan, og me håper at du vil være med på laget nestegang.

Kva treng me:

  • Vakter (18+) (Gjerne foreldre!)

  • Crew som kan hjelpe å rigge før og etter arrengementet

  • Styremedlemmer

  • Nokon som vil arrangere scenecompo

  • Mykje meir!

Kontakt oss

Fordi alle som jobber i EvoLAN gjer det frivillig, ønsker me helst at du nyttar e-post når du tar kontakt med oss. E-post: post@evo-lan.org