Om EvoLAN

EvoLAN har som formål å fremja datainteressa blant ungdom på Bømlo. Me arrangerer aktivitetar som dataparty eller andre lignande treff.

Styret


Styreleiar: Mats Sæverud

Nestleiar: Mathias Sønstabø Stavland


Styremedlemmer:

Aleksander Pedersen

Andreas Risøy

Anna Margrete Grønnevik

Fouad Salih

Håvard Borgen Steinsbø

Leif-Norvald Sæverud

Sondre Grønås Larsen

Thomas Meling

Vegard Saglien