Om EvoLAN

EvoLAN har som formål å fremja datainteressa blant ungdom på Bømlo. Me arrangerer aktivitetar som dataparty eller andre lignande treff.

Styremedlemmer

Morten Haldorsen

Vegard Kristensen

Gaute Sæbø

Mats Sæverud (Styreleiar)

Fredrik Tjensvoll Hollund

Thomas Meling