Compo

Denne sida er ikkje ferdig!


Dette blir spillene vi arrangerer compo i under EvoLAN 13. Me kjører compoane viss nokk deltagarar/Lag blir infridd.

Premiar vil vere fordelt etter kva av spela som har mest deltakarar. Derfor vil premiane av kompoane bli annonsert iløpet av lanet.


5v5 compoer har minstekrav 4 lag.